Przegląd instalacji gazowej – kiedy i jak często należy go zlecać?

Aby mieć pewność, że mieszkamy w bezpiecznym, doskonale zaprojektowanym budynku ze sprawnymi i wydajnymi instalacjami, należy robić regularne przeglądy i przeprowadzać niezbędne prace konserwacyjne. Taki obowiązek dotyczy między innymi instalacji gazowej, która powinna być stale pod kontrolą. Jakiekolwiek usterki czy uszkodzenia są bowiem bezpośrednim zagrożeniem dla mieszkańców.

Zarówno w budynkach wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych instalacje gazowe powinny być sprawdzane co najmniej raz do roku. Dzięki temu mieszkańcy mogą mieć pewność, że instalacje są w stu procentach szczelne. Przepisy nie wyszczególniają, w jakich miesiącach powinny być przeprowadzone przeglądy. Mogą więc się one odbywać zarówno wiosną, jak i jesienią. Jednak z oczywistych względów lepiej jest zamówić przegląd instalacji przed okresem jesienno-zimowym i startem sezonu grzewczego. Dzięki temu mieszkańcy budynku będą mogli spać spokojnie ze świadomością, że ich instalacje gazowe i grzewcze działają w pełni sprawnie, a przewody kominowe i wentylacyjne dbają o odprowadzanie spalin i właściwą wymianę powietrza.

Kto odpowiada za kontrolę?

Kontrole instalacji gazowych nie są prowadzone odgórnie, musza być zlecone przez właściciela albo zarządcę budynku. To do jego obowiązków należy pilnowanie terminów kontroli czy zamawianie usług fachowców. W domach jednorodzinnych za pilnowanie terminów kontroli odpowiadają oczywiście właściciele. W budynkach wielorodzinnych jest to zarządca, czyli spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota, która najczęściej przekazuje swoje sprawy wyspecjalizowanemu biuru administrowania nieruchomościami.

Przeglądy instalacji gazowych nie są oczywiście darmowe – jest to wydatek, który ponosi właściciel budynku lub wspólnota mieszkaniowa. Nie warto jednak w tej kwestii szukać oszczędności i wybierać najtańszych usług na rynku. Osoby, które prowadza przeglądy instalacji muszą mieć bowiem wszystkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia. Warto więc korzystać z usług wyłącznie wykwalifikowanych fachowców. W przeciwnym razie przegląd instalacji może okazać się nieważny, a właściciel budynku będzie miał poważne problemy.

Kto może przeprowadzić kontrole instalacji gazowej w budynku? Przede wszystkim specjaliści z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej lub posiadający uprawnienia na podstawie przepisów o energetyce i dozorze technicznym.

Jak wygląda przegląd instalacji?

Dokładny przegląd instalacji gazowej wymaga przyjrzenia się wielu elementom. Jeśli fachowiec wejdzie do mieszkania i od razu wystawia odpowiedni dokument i fakturę za usługę, lepiej się z nim pożegnać. Kontrola instalacji nie jest jedynie formalnością, a kwestią bezpieczeństwa. Szczególną uwagę należy zwracać przede wszystkim na te miejsca, w których najczęściej dochodzi do usterek, nieszczelności czy awarii. W czasie kontroli instalacji gazowej fachowiec powinien przede wszystkim sprawdzić części instalacji znajdujące się w piwnicach, piony i poziomy gazowe, dostępy do kurków i zaworów, przejścia przewodów przez zewnętrzne ściany budynku. Kolejną kwestią jest sprawdzenie szczelności połączeń gwintowanych i kurków, a także zbadanie za pomocą gazometru stężenia gazu we wnękach. Konieczne jest również sprawdzenie szczelności i sprawności połączeń elastycznych oraz urządzeń gazowych znajdujących się w lokalach mieszkalnych.

Protokół z kontroli – dokument konieczny

Każdy przegląd instalacji gazowej w mieszkaniu czy domu powinien zakończyć się sporządzeniem odpowiedniego protokołu. Musi się w nim znaleźć data, miejsce oraz zakres przeprowadzonego przeglądu, informacje na temat dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji, a także wszelkie zalecenia i uwagi pokontrolne, do których właściciel lub zarządca budynku powinni się ściśle zastosować. Protokół musi podpisać zarówno osoba przeprowadzająca kontrolę, jak i właściciel czy zarządca lokalu. Jeśli kontrola wykazała jakieś wady czy usterki instalacji, właściciel budynku musi je usunąć. Podczas kolejnej kontroli będzie bowiem sprawdzane, czy wszelkie zalecenia z poprzedniego przeglądu zostały wcielone w życie.

Przegląd przewodów kominowych i wentylacji

Wraz z kontrolą instalacji gazowej należy również wykonać przegląd kominów, przewodów wentylacyjnych i spalinowych. Tylko te dwie kontrole jednocześnie dają najbardziej miarodajny wynik, jeśli chodzi o sprawność instalacji. Jeśli przewody wentylacyjne czy spalinowe będą niesprawne, mogą być zagrożeniem dla użytkowników nawet wtedy, gdy cała instalacja gazowa działa w stu procentach bez zarzutu.

Have your say